พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU)

เขียนเมื่อ 20 มีนาคม 2019 12:23 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้นายสิทธัตถ์ บุตรศิริ รองผู้อำนวยการ และคณะ ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารของโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนเทพศิรินทร์ในเครือ ตามโครงการเทพฯ เป็นหนึ่งโอกาสนี้ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมกันพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562