บำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร น้อมระลึกพระมหากรุณาธิคุณ

เขียนเมื่อ 31 ตุลาคม 2016 11:27 น. | หมวดหมู่ : , | โดย Web Team 20

บำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร น้อมระลึกพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙