เครื่องหมายนักเรียน ทรงผม และเครื่องแบบนักเรียน

เครื่องหมายชุดนักเรียน ตัวอย่าง ทรงผมนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน ม.ต้น (ชาย) เครื่องแบบนักเรียน ม.ต้น (หญิง)
เครื่องแบบนักเรียน ม.ปลาย (ชาย) เครื่องแบบนักเรียน ม.ปลาย (หญิง)
เครื่องแบบพลศึกษา ม.ต้น เครื่องแบบพลศึกษา ม.ปลาย
เครื่องแบบชุดลูกเสือ-เนตรนารี เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย-หญิง)