ติดต่อโรงเรียน

ช่องทางการติดต่อโรงเรียน

โทรศัพท์ : 02-985-1995

โทรสาร : 02-985-1995 ต่อ 112

Email : saraban@tsn.ac.th

ช่องทางการติดต่อกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

แผนที่โรงเรียน


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
เลขที่ 86 หมู่ 2 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130