ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัฒนโชติศรีบุญญาคม พ.ศ.2514 – พ.ศ.2536

     โรงเรียนวัฒนโชติศรีบุญญาคม  จัดตั้งขึ้นโดยชุมชนได้ร่วมกันจัดหาทุนเพื่อสร้างอาคารเรียน ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นเงินจำนวน 191,207 บาท เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กประจำตำบล ซึ่งแต่เดิมชุมชนในท้องถิ่นได้ริเริ่มขอจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยมี ร.อ.สัญญา จูรัตน์ เป็นประธาน และ นายวิจิตร แจ่มใส่ ผู้ว่าราชการจังหวัดในครั้งนั้นให้การสนับสนุน เป็นอย่างดีก่อตั้งเมื่อ  20 มีนาคม 2520

โรงเรียนวัฒนโชติศรีบุญญาคม เป็นอาคารชั่วคราวชั้นเดียว (เป็นห้องเรียนที่มีลักษณะเป็นปูนครึ่งห้อง และปล่อยพนังส่วนบนว่าง ทำให้เวลาฝนตกนักเรียนต้องหลบไปอีกด้านหนึ่งของห้อง ไม่มีรั้ว ) ไม่มีน้ำประปา และไฟฟ้า  ได้รับความอนุเคราะห์ในเรื่องพื้นที่ ครึ่งหนึ่งเป็นของวัดศรีเรืองบุญ ครึ่งหนึ่งเป็นของวัดศรีประวัติ ตอนแรก มีนักเรียน 90 คน  มี 3 ห้องเรียน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องพักครู และครู 2 คน

  • ปี พ.ศ.2520 เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้น ม.ศ.1 (นักเรียนที่จบ ป. 7) เป็นครั้งแรก โดยส่วนใหญ่ จะเป็นนักเรียนที่ยากจน ไม่มีเงินที่จะเดินทางไปศึกษาในกรุงเทพฯ
  • ปี พ.ศ.2522  เปิดรับนักเรียนระดับชั้น ม. 1 เพิ่มจำนวนเป็น 6 ห้องเรียน
  • ปีการศึกษา 2522 นายเติม โทพิลา ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ จากโรงเรียนศรีบุญยานนท์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก
  • มีโครงการตัดถนนวงแหวนรอบนอก (กาญจนาภิเษก) ผ่านพื้นที่โรงเรียน โดยมีอาคารเรียนอยู่ตรงกึ่งกลางแนวถนนที่จะตัดผ่าน จึงมีการรื้อถอนโครงสร้างโรงเรียน และหาที่จัดสร้างโรงเรียนใหม่

โดยเจ้าอาวาสวัดแพรกได้เสนอ “วัดร้างกลางสวน” ว่าเป็นสถานที่ที่คิดว่าเหมาะสมกับการจัดตั้งโรงเรียน (ที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน) ซึ่งอยู่ห่างจากแนวถนน 40 เมตร และเดิมมีผู้เช่าทำกินอยู่ 8 ราย แต่ทั้งหมดก็ยินยอมยกที่ดินให้โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ

การรื้อถอนใช้เวลาทั้งสิ้น 1 เดือน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการศึกษา ผู้อุปการะโรงเรียนและครู-อาจารย์ โดยได้สร้างเป็นอาคารชั่วคราว 2 หลัง และในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 จึงได้มีการเปิดทำการสอนจนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พ.ศ.2536 – ปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2535 นายประสงค์ ท่าพริก อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอดุลศาสนกิจศึกษา รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้ดำเนินการการขอเปลี่ยนชื่อใหม่จาก “โรงเรียนวัฒนโชติศรีบุญญาคม” เป็น “โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี” โดยได้รับความยินยอมและสนับสนุนอย่างดีจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ ชุมชน คณะกรรมการศึกษา ครู-อาจารย์ และสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จนเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2536 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี” เป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้นด้วยกัน 10 แห่ง

วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน