กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นางวราภรณ์ เรืองผึ้ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
11853949_10153559737727206_1660100983_n
นางสิริพร สมนันท์ นางสาวจิตตมาสฑ์ แจ้งใจ นางณัฎฐมณฑ เทศนาบุญ นายสุทธิกิตติ์ ธิติวรนันท์
นางสาวชลธิชา ฝักทอง นางสาวดวงกมล ณ นคร นางสาวอัญชุมาลย์ บุญประคม นายกฤตธน สุขวารี
นายสิทธิ์ปภพ เทศนาบุญ นายจักรพันธ์ เพ็ชรพราว