กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นางสาวจิตตมาสฑ์ แจ้งใจ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
11853949_10153559737727206_1660100983_n
นางณัฎฐมณฑ เทศนาบุญ นางสิริพร สมนันท์ นางวราภรณ์ เรืองผึ้ง นายสุทธิกิตติ์ ธิติวรนันท์
นางสาวชลธิชา ฝักทอง นางสาวดวงกมล ณ นคร นางสาวอัญชุมาลย์ บุญประคม นายกฤตธน สุขวารี
นายสิทธิ์ปภพ เทศนาบุญ นายจักรพันธ์ เพ็ชรพราว