รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 3 โดยนายทศพล สุวรรณราช

เขียนเมื่อ 30 มกราคม 2017 15:44 น. | หมวดหมู่ : , | โดย Web Team 20

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โดยนายทศพล  สุวรรณราช

ดาวน์โหลด : รายงานการวิจัย.pdf (ขนาด 55KB)