ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นายทศพล สุวรรณราช

เขียนเมื่อ 31 มกราคม 2017 16:10 น. | หมวดหมู่ : , | โดย Web Team 20

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นายทศพล  สุวรรณราช

 

ดาวน์โหลด : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้.ppt (ขนาด 1.96MB)