แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดย นายทศพล สุวรรณราช

เขียนเมื่อ 31 มกราคม 2017 16:16 น. | หมวดหมู่ : , | โดย Web Team 20

   แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง   แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดย นายทศพล  สุวรรณราช

ดาวน์โหลด : แผนการจัดการเรียนรู้.pdf (ขนาด 366KB)