การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเคมี 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โดยใช้ชุดการสอนรายบุคคล เรื่อง พันธะเคมี โดย นางศิริจรรยา วรรณชัย

เขียนเมื่อ 16 มีนาคม 2017 8:35 น. | หมวดหมู่ : , | โดย Web Team 11

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเคมี 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โดยใช้ชุดการสอนรายบุคคล เรื่อง พันธะเคมี โดย นางศิริจรรยา วรรณชัย

ดาวน์โหลด : รายงานการวิจัย.pdf (ขนาด 176KB)