การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

เขียนเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2017 8:31 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

602328

นายสมชาย ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง ในงานวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมโชติปาโล โดยผู้ปกครองได้รับฟังคำชี้แจงแนะนำเรื่องต่างๆ จากทางโรงเรียน และพบครูประจำชั้นของนักเรียน เพื่อหาแนวทางในการดูแลส่งเสริม พัฒนานักเรียนร่วมกัน