พิธีเข้าประจำกอง และประดับบ่าลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

เขียนเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2017 8:32 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

730385

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดพิธีเข้าประจำกอง และประดับบ่าลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยมีรองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ รองฯกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ผู้กำกับลูกเสือ เข้าร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ
หอประชุมโชติปาโล