แข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส

เขียนเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2017 8:33 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

730384

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในนามศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส สพม.3 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 10 โรงเรียน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560