โครงการ Zero Waste เผยแพร่ผลงานในการประชุมโครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม

เขียนเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2017 8:34 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

S__17932291

10 ตุลาคม 2560 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับเกียรติ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เป็นสถานที่จัดอบรมโครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม เพื่อสนองพระราโชบาย ของพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีท่านชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูสังกัด อบจ.,สช. และอาชีวศึกษา ซึ่งมี ดร.ปิ่นทอง ใจสุทธิ และ ครูจริยา ศรีประเสริฐ เป็นวิทยากร และมีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน “โครงการ Zero Waste” ในการประชุมครั้งนี้ด้วย