ขอต้อนรับรองผู้อำนวยการ ฉวีวรรณ เถียรสุวรรณ สู่เทพศิรินทร์ นนท์ฯ

เขียนเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2017 8:35 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

S__17932290

ผู้อำนวยการ สมชาย ปิ่นทอง คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ ฉวีวรรณ เถียรสุวรรณ จากโรงเรียนสตรีนนทบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมธงชัย เย็นประเสริฐ