โครงการทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสพม.3

เขียนเมื่อ 8 มีนาคม 2018 14:11 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

S_7435814512921

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  นายสมชาย ปิ่นทอง ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรม “โครงการทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสพม.3” ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  โรงเรียนไทรน้อย โดยมีผู้บังบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ จากโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี และอยุธยาเข้าร่วมกิจกรรม