ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

เขียนเมื่อ 8 มีนาคม 2018 14:13 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

S_7435468718091

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมกษีรทัศน์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อระดมความคิดหากิจกรรมที่จะนำมาร่วมจัดแสดงในวันเปิดบ้านวิชาการ  “Deb’ Non ก้าวไกลสู่การศึกษาไทย ยุค Thailand 4.0”