รางวัลประธานเครือข่ายผู้ปกครองดีเด่น

เขียนเมื่อ 8 มีนาคม 2018 14:14 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

S_7513718732834

ขอแสดงความยินดีกับนายเดชชาติ ขุนทิพย์มาก ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ที่ได้รับรางวัลประธานเครือข่ายผู้ปกครองดีเด่น นายชิตพงษ์ ชูแสง ตำแหน่งครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง ได้รับรางวัล ครูดีเด่น จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย เข้ารับรางวัลและเข้าร่วมประชุมในวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมทวิลโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช