การนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน

เขียนเมื่อ 8 มีนาคม 2018 14:17 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

S_7540197821913

21  กุมภาพันธ์ 2561  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี นายสมชาย ปิ่นทอง พร้อมคณะผู้บริหารและครู เข้ารับการนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในเรื่อง การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(กตปน.)ของคณะกรรมการชุดที่ 1 จังหวัดนนทบุรี  โดยมีนายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.3 เป็นประธานคณะกรรมการฯ