ฝึกอบรมทบทวนผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

เขียนเมื่อ 19 มีนาคม 2018 13:34 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

นายสมชาย  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนวิชาลูกเสือของโรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี จำนวน 180 คน เพื่อให้ผู้กำกับลูกเสือได้มีโอกาสทบทวนความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี วันที่ 15-16 มีนาคม 2561