รด.จิตอาสา “โครงการไทยนิยมยั่งยืน”

เขียนเมื่อ 19 มีนาคม 2018 13:36 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยเอก เอนก  แก้วเทพ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี นำ รด.จิตอาสา โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ  ชุดวิทยากรขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการรับลงทะเบียนชาวบ้าน และจดบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูลรวมถึงสอบถามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับคำชมเชยจากชุดวิทยากรฯและประชาชนที่เข้าร่วมเวทีประชาคม