รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2560

เขียนเมื่อ 19 มีนาคม 2018 13:37 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี นายสิทธัตถ์ บุตรศิริ ในโอกาสเข้ารับโล่รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2560 จากสมาคมผู้บริหารมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท) ในโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการและปรนะชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 47 วันที่ 13-16  มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง