การประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปรายงานการปฏิบัติงาน ปี 2560

เขียนเมื่อ 19 มีนาคม 2018 13:38 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

โรงเรียนเพทศิรินทร์  นนทบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปรายงานการปฏิบัติงาน ปี 2560 เมื่อวันที่ 9  มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมธงชัย เย็นประเสริฐ เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาระงานกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน  เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีของบุคลากรและเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนางานในปีการศึกษา 2561 ต่อไป