กิจกรรมคุรุสัมพันธ์ ครั้งที่ 9

เขียนเมื่อ 7 เมษายน 2018 13:32 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

20 มีนาคม 2561 นายสมชาย ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อม ด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู นักกีฬา
ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขัน
กีฬาคุรุสัมพันธ์
ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 โดยมี ผอ.นพรัตน์ จั่นเพ็ชร์ ประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา มัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม
การแข่งขัน นอกจากนั้นให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
อาทิ ท่านนพพร พิพิธจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ท่านธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยม เขต 3 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,500 คนจุดประสงค์
เพื่อได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา แสดงความคิดสร้างสรรค์ และสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ