“การประเมินเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2561”

เขียนเมื่อ 7 เมษายน 2018 13:34 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

วันที่ 22 – 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมธงชัยเย็นประสริฐ นายสมชาย ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
พร้อมด้วยฝ่ายบริหารประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของครูผู้ช่วย  จำนวน 30 คน พนักงานราชการ
และครูอัตรจ้าง 26 คน กราบขอบพระคุณ พระมหากิตติพัทธ์ ยนฺติธโร ดร.ไตรเทพ ประทุมนนท์ นายสมภัทร ปิ่นเย็น
นางสมจินตนา อลิสานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เสียสละเวลา เข้าร่วมการ ประเมินในครั้งนี้ คณะกรรมการได้กล่าวชมถึง
ความสามารถของผู้เข้ารับการประเมิน ที่ปฏิบัติงานอย่างดียิ่ง เป็นครูเต็มความสามารถ และให้นำความรู้พัฒนาลูกเทพฯนนท์
สู่การศึกษา 4.0