ประชุมเตรียมความพร้อม การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง

เขียนเมื่อ 7 เมษายน 2018 13:34 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๑ นายสมชาย  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี มอบหมายใให้นางเบญจมาศ ยิ้มมิ่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือ สังกัด สพม.๓ ประชุมเตรียมความพร้อม การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง  ณ ห้องประชุมกษีรทัศน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี