ต้อนรับคณะกรรมการรับนักเรียน ของ สพม.3 จังหวัดนนทบุรี

เขียนเมื่อ 7 เมษายน 2018 13:36 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

27 มีนาคม 2561 นายสมชาย ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วยกลุ่มบริหาร ให้การต้อนรับ คณะกรรมการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ปีการศึกษา 2561 โดยมีนายสุรเทพ ตั้นประเสริฐ กรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ประธานกรรมการ นายเรืองศักดิ์ แสงเพ็ญพราว พญ.พรรษชล บุญคง ผอ.นพรัตน์  จั่นเพ็ชร์ นางวรรณา ลีละตานนท์ และนางสายไหม ดาบทอง กรรมการ ทั้งนี้เพื่อตรวจเยี่ยม การรับสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี