การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เขียนเมื่อ 9 เมษายน 2018 21:21 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


วันที 31 มีนาคม 2561 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนปกติ มีนักเรียนเข้าสอบ 979 คน รับนักเรียน 520 คน ดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นายสมชาย ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธานกรรมการ