การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

เขียนเมื่อ 9 เมษายน 2018 21:23 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


วันที่ 1 เมษายน  2561 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนปกติ มีนักเรียนเข้าสอบ 683 คน รับนักเรียน 360 คน ดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นายสมชาย ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธานกรรมการ