กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย “สรงน้ำพระ ชำระเท้าแม่” 5 เมษายน 2561

เขียนเมื่อ 9 เมษายน 2018 21:23 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดกิจกรรม “สรงน้ำพระ ชำระเท้าแม่” โดยมีนายสมชาย ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ช่วงเช้า จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 4 รูป บูชาบูรพาจารย์ สรงน้ำพระพุทธรูป
พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ครูอาวุโส และรับประทานกลางวันร่วมกันช่วงบ่าย มีการประกวดก่อเจดีย์ทราย แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ทั้งนี้เพื่อความเป็นศิริมงคล  สนุกสนาน สามัคคี
และสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไทย