พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561

เขียนเมื่อ 30 มีนาคม 2019 21:58 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแสดงความยินดี รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธาน รวมทั้งท่านผู้มีเกียรติร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมโชติปาโล โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562