พิธีจัดทำน้ำอภิเษก จังหวัดนนทบุรี

เขียนเมื่อ 9 เมษายน 2019 20:07 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มบริหารทั่วไปเป็นตัวแทน ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก จังหวัดนนทบุรี ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒