ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

เขียนเมื่อ 10 เมษายน 2019 20:34 น. | หมวดหมู่ : , | โดย Web Team 20

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติของโรงเรียน รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมรับมอบตัวและลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการ เป็นประธาน ณ หอประชุมโชติปาโล ระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน 2562