ภาพกิจกรรม “สรงน้ำพระ…ชำระเท้าแม่”

เขียนเมื่อ 10 เมษายน 2019 20:42 น. | หมวดหมู่ : , | โดย Web Team 20