ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) “การเขียนรายงานเตรียมพร้อม รับการประเมิน”

เขียนเมื่อ 10 เมษายน 2019 20:45 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20