พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เขียนเมื่อ 9 พฤษภาคม 2019 10:43 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี และหอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒