พิธีปฐมนิเทศและค่ายคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เขียนเมื่อ 9 พฤษภาคม 2019 11:00 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบให้กลุ่มบริหารจัดการนักเรียน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการต้อนรับและเป็นเกียรติแก่นักเรียน ที่เข้ารับการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ม.๔ รวมทั้งประสานความรักความผูกพันระหว่างโรงเรียน และนักเรียนให้มีความแน่นแฟ้น มั่นคง และยั่งยืนในโอกาสนี้ นายสมบูรณ์ สิบตรีพล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้ารับการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโชติปาโล โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ ๗ – ๘ เมษายน ๒๕๖๒