อาสายุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์ (เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ)

เขียนเมื่อ 13 พฤษภาคม 2019 22:15 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


ชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “โครงการบำเพ็ญประโยชน์ (เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ)” โดยนำอาสายุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ ทำจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกโรงเรียน สะพานลอยข้ามถนน บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษกฝั่งโรงเรียนและฝั่งวัดส้มเกลี้ยง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562