โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

เขียนเมื่อ 15 พฤษภาคม 2019 20:07 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปทัศนศึกษาและศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำขั่วคราวเขากลิ้ง และอุทยานแห่งชาติ แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำความรู้ มาพัฒนาองค์กร ตลอดจนสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒