รางวัลชนะเลิศ การประกวดพานพุ่มสักการะ

เขียนเมื่อ 29 สิงหาคม 2019 19:37 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดพานพุ่มสักการะ ประเภทดอกไม้สด และการจัดแจกันกล้วยไม้สกุลหวาย เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562