อบรม”ทำดี.. ทำง่าย.. ให้เลือด ภาค 6

เขียนเมื่อ 29 สิงหาคม 2019 19:54 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2562 “ทำดี..ทำง่าย..ให้เลือด..ภาค 6” วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องจุมภฏ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย