โครงการการเตรียมความพร้อมสู่การสอบ DELF และ PAT 7.1

เขียนเมื่อ 30 สิงหาคม 2019 9:07 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


22 สิงหาคม 2562 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดโครงการการเตรียมความพร้อมสู่การสอบ DELF และ PAT 7.1 โดยมีนักเรียนจาก 9 โรงเรียนในศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 113 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์มนัส หรั่งเทศ ประธานชมรมครูภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษา และ อาจารย์ศุภชัย ทองหงส์ จากเพจ vocabdujour มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนตลอดทั้งวัน ณ ห้องประชุมธงชัย เย็นประเสริฐ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี