การแข่งขันทักษะภาษาจีน

เขียนเมื่อ 2 กันยายน 2019 14:17 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาจีน เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 ได้รับรางวัลดังนี้:
1. การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน จัดโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ณฐกรพงศ์ บุญอุ่น ม.3/9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ณติยา สิริพัชโรธรณ์ ม.6/10 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
2. การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน “ชิงถ้วยเตรียมพัฒน์ นนท์ ครั้งที่ 5” น.ส.วรารัตน์ วงโพธิสาร ม.4/10 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันต่อในระดับภาคเพื่อชิงถ้วยรางวัลสพฐ.ต่อไป