สวดโอ้เอ้วิหารราย (ช่วงกลางพรรษา)

เขียนเมื่อ 2 กันยายน 2019 14:21 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับเกียรติจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้นำนักเรียนเข้าร่วมสวดโอ้เอ้วิหารราย ในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ช่วงกลางพรรษา) ณ ศาลารายรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒