รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับประเทศ แข่งขันการเล่านิทานภาษาจีน

เขียนเมื่อ 4 กันยายน 2019 10:42 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ประเภทการเล่านิทานภาษาจีน ชิงถ้วยรางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประเทศ เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผลการแข่งขัน นางสาววรารัตน์ วงโพธิสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๑๐ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี