รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีจะเข้

เขียนเมื่อ 4 กันยายน 2019 10:45 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีมอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนเข้าแข่งขันบรรเลงดนตรีไทย ในการประกวดดนตรีไทยมงกุฎวดีดนตรีสยาม ครั้งที่ 3 ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562. ผลการแข่งขัน​ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน​ ประเภทเครื่องดนตรีจะเข้
ผู้เข้าแข่งขัน​ ด.ญ.วรรษมน​ ฉิมกรด​ ชั้น ม.2/5
ผู้ร่วมบรรเลงเครื่องประกอบจังหวะ​
นางสาวปวิชญา ไกรกรรวีวะกุล​ ชั้น ม. 4/5
ด.ช.จิรายุทธ​ ประยูร ชั้น ม. 3/12
ด.ช.ภรัณญู​ วัณณสุโภประสิทธิ์ ชั้น ม. 3/8
ฝึกซ้อมโดย นางสาววันฉัตร จันทร์โต
ดูแลการฝึกซ้อมโดย นายคงกฤช บุณย์เพิ่ม และ นางสาวพัชรินทร์ แจ่มสอน