โครงการ IT Training สู่ความเป็นสากล ประจำปีการศึกษา 2562

เขียนเมื่อ 23 ตุลาคม 2019 17:22 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมการสร้างสื่อ E-learning ด้วย Google site ในโครงการ IT Training สู่ความเป็นสากล” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์ สิบตรีพล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมจำนวน 100 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารนนทสิริวัฒน์ ระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562