ค่ายพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน​ ภาคเรียนที่​ 1​ ปีการศึกษา 2562

เขียนเมื่อ 23 ตุลาคม 2019 17:23 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


นายเธียรชัย​ แสงชาตรี​ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์​ นนทบุรี​ มอบหมายกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจัดค่ายพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน​ ภาคเรียนที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2562​ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีการปรับพฤติกรรมที่ดีขึ้น​ ลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนและพัฒนาทักษะในการดำเนินชีวิตนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข​ ณ​ หอประชุมโชติปาโล​ โรงเรียนเทพศิรินทร์​ นนทบุรี​ ระหว่างวันที่​ 7-8​ ตุลาคม​ 2562