เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๑

เขียนเมื่อ 23 ตุลาคม 2019 17:26 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุน ม.ท.ศ. โดยนำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินโดยเสด็จพระราชกุศล พระราชทานแก่เยาวชนที่มีความประพฤติดี มีความสามารถ เพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นางสาวสุชาวดี แซ่ลิ้ม นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุนดังกล่าว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒