ค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเทพศิรินทร์ 2562 “Debsirin Knowledge Camping 2019”

เขียนเมื่อ 23 ตุลาคม 2019 17:28 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้คุณครูอริยา ชูวิจิตร นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “เทพฯเป็นหนึ่ง” ในกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเทพศิรินทร์ ๒๕๖๒ “Debsirin Knowledge Camping 2019” เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำนักเรียนของเทพศรินทร์ทั้ง 10 แห่ง ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ และบรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง